Kemi Update 2018

Kemi & Life Science og SPT inviterer medlemmer til det årlige Kemi Update-arrangement den 27. februar 2018 kl. 13.00-16.00 på Børsen.

Arrangementet gennemgår, hvad man skal holde øje med i 2018 og i nær fremtid, når det gælder kemikalielovgivningen.

Program 

13.00 Velkomst

13.15 Tema 1: Eksponeringsscenarier og sikkerhedsdatablade

REACH-EN-FORCE-5 Exposure Scenarios, extended SDS, RMM and OC

 • Arbejdstilsynets markedsovervågning og resultater og erfaringer fra kontrolkampagnen
  v/ Ida Scharff, inspektør, Arbejdstilsynet
 • Hvordan løses opgaven med ES bedst muligt for mindre virksomheder
  v/ virksomhed NN
 • Diskussion ud fra oplæggene

14.00 Kemikalieindsats 2018-2022

Hvad ligger der i den, og hvilken betydning får det for medlemmer i Kemi & Life science og SPT?
v/ Henrik Søren Larsen, kontorchef, Miljøstyrelsen

14.30 Pause

14.45 Tema 2: Biocider

 • Godkendelser af produkter. Hvad kræves, hvad får man med LoA til aktivstoffet, hvad skal man lave selv, og hvad koster det?
  v/ Michael Fink Business Development Manager, Biocides and Pesticides, Environment and Toxicology, DHI
 • Gennemgang af rewiev-programmet med fokus på, hvilke aktivstoffer med bred anvendelse der er på vej. Hvilke gebyrer skal betales, og hvad er sagsbehandlingstiderne?
  v/ Charlotta Wallensten, funktionsleder, biocider og pesticider, Miljøstyrelsen
 • Diskussion ud fra oplæggene

15.30 Hvad kommer der til at ske det kommende år? Hvilken lovgivning er på vej, og hvad kræver særlig opmærksomhed? v/ Mette Herget

 • REACH-registrering maj 2018
 • UFI-numre og indberetninger til nationale giftcentre
 • Nanomaterialer og nanoproduktregistret
 • Produktregisteret
 • MAL-koder
 • Andet

15.55 Spørgsmål og afslutning

Tilmelding: Senest den 20. februar 2018 til Katja H. R. Olsen på kro@kemi-og-life-science.dk