Kemira Water Danmark A/S


Kemira er distributør og leverer ekspertise og kundetilpassede kombinationer af kemikalier til vandintensiv industri. Kemira udvikler bæredygtige løsninger, hvor vand møder kemi og forbedrer udnyttelse af vand, energi og råstoffer, f.eks. inden for pulp og papir, olie og gas, minedrift og vandbehandling

Kemira Water Danmark A/S
Langebrogade 5
1411 København K
Tlf. 6991 8893