LCH Chemicals A/S


LCH Chemicals er distributør og handelsvirksomhed, der sælger kemikalier til forskellige formål, hovedsageligt til kunder inden for kemisk industri, sæbeindustri, gartneri (gødning) og byggeri.

LCH Chemicals A/S
Peter Bangs Vej 33
2000 Frederiksberg
Tlf. 3886 4005